Meditatie

Uitnodigen van meer ruimte en kleur in alle situaties

We hebben onbegrensde mogelijkheden om de magie en kleurrijkheid van het leven te ervaren, om een gevoel van compleetheid en tevredenheid in ons leven te vinden. De kern hiervan zit in het ‘onbegrenzen’:  het vloeibaar maken van wat rotsvast lijkt, om ruimte te vinden in wat helemaal dicht lijkt te zitten.

Meditatie traint ons in het openen van al onze perspectieven en onze zintuigen. Het traint ons om ons leven en alles wat ermee samenhangt meer als een geheel te beschouwen. Met het onder de loep nemen van hoe je ervaringen tot stand komen ontdek je nieuwe aspecten van de werkelijkheid. En daarmee ontdek je dat je je eigen verhalen minder als rotsvast hoeft aan te nemen en komt er meer speelruimte in je leven.

En door door-te-vragen over wat ons wereldbeeld nou grondvest, wat de bouwstenen zijn van onze realiteit, word het helder dat het de presentaties van tijd, de mogelijkheden van ruimte en het begrip van kennis zijn die alle omstandigheden continu creëren. En dat als we deze fundamenten van onze werkelijkheid meer gaan uitdagen, onderzoeken en waarderen, er een hele nieuwe visie op de werkelijkheid kan ontstaan. Ruimte, Tijd en Kennis zelf gaan ons uitnodigen om creatiever en vrijer in het leven te staan.

Door te blijven oefenen ontwikkel je een steeds directer contact met verschillende kanten van de realiteit. Dit geeft de mogelijkheid om steeds meer te ontspannen in je verhalen over hoe de wereld in elkaar zit. De ‘gewone’ gebeurtenissen worden steeds interessanter en meer en meer ontvouwt er zich een waardering voor het leven zelf.

‘Meditatie verfrist je relatie met de werkelijkheid’

Ruimte-, Tijd- en Kennis-visie: grote inspiratiebron voor de meditatielessen

Veel van de ideeën over het opfrissen en verdiepen van je relatie met de werkelijkheid en veel van de oefeningen komen uit de Time, Space and Knowledge-vision van Tarthang Tulku, een Tibetaans boeddhistische leraar. De visie wordt uiteengezet in een aantal boeken. In de boeken wordt theorie als “De wereld waar we in leven verschijnt in ruimte, ontvouwt in tijd, en maakt zichzelf toegankelijk door kennis”, afgewisseld met oefeningen om je eigen ervaring met ruimte, tijd en kennis te kunnen onderzoeken. Deze visie is ondogmatisch, niet religieus en niet exclusief en nodigt uit tot het steeds verder uitdiepen van ervaring. 

‘Om kastelen in de lucht te kunnen bouwen, moet je stevig met je voeten op de grond staan.’ (Terry Pratchet)

De lessen

Ruimte, Tijd en Kennis vormen samen de altijd aanwezige achtergrond van onze ervaring als mens. Door deze basisbestanddelen van ons bestaan tegen het licht te houden opent een nieuw gevoel, een nieuwe visie op de werkelijkheid. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan dit tegen het licht houden. Door het lezen van teksten, door erover te praten, maar vooral ook door het opdoen van ervaring dmv oefeningen. Deze oefeningen helpen vaak om een hele nieuwe visie te ontwikkelen over hoe en wat er nu gebeurt. De oefeningen zijn vaak heel simpel als je ze voor het eerst hoort, maar hebben een enorme diepte, waardoor je ze heel vaak kunt doen en telkens iets nieuws ontdekt. De meeste oefeningen kunnen zittend gedaan worden op een kussentje of een stoel. Ze worden zo danig uitgelegd dat een ieder ze kan doen, onafhankelijk van veel of weinig ervaring. De lessen zijn door dit alles toegankelijk en interessant voor beginners en  gevorderden.

Naast teksten over de Time, Space and Knowledge-vision van Tarthang Tulku komen ook andere teksten aan bod, bijvoorbeeld quotes van Terry Pratchet. Maar ook van links naar websites, van stukjes film of geluidsfragmenten, en van andere bronnen kan gebruik worden gemaakt in de lessen om duidelijk te maken dat het mogelijk is om meer ruimte en kleur in je leven te ervaren. Soms worden in de lessen hand-outs, als die hier links is afgebeeld, uitgedeeld met daarop stukjes tekst en afbeeldingen.

Wil je een keertje naar een informatieve ‘Open les’, meedoen met een proefles, of meer praktische lesinformatie, kijk dan hier naar: Lesinfo

 

 

 Tarthang Tulku heeft een aantal buitengewone boeken geschreven over de Time, Space and Knowledge-vision die allen een nieuw licht op de realiteit werpen: